அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, அக்டோபர் 26, 2008

மத்திய நடுபயிர் ஆராய்ச்சி கழகம் 54 லட்சம் ரூபாயில் ஆராய்ச்சி

மத்திய நடுபயிர் ஆராய்ச்சி கழகம் 54 லட்சம் ரூபாய் ஆராய்ச்சிக்காக ஒதுகபட்டத்தில், 27 லட்சம் ரூபாய் காசாங்காடு கிராமத்தில் ஆராய்ச்சிக்காக 2002 ஆண்டு முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மத்திய நடுபயிர் ஆராய்ச்சி கழகத்திடம் இதற்கான கணக்குகள் மற்றும் ஆராய்ச்சியின் முடிவுகள் பற்றி கேட்டுள்ளோம்.

அதை பற்றிய பத்திரிக்கை செய்தி இங்கே .
காசர்கோட்டில் உள்ள மத்திய நடுபயிர் ஆராய்ச்சி கழகம் பற்றி இங்கே தெரிந்து கொள்ளவும்.

முடிவுகள் கிடைத்தபின் அவைகள் இந்த இணையதளத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும். இம்முடிவுகள் மேலும் பல ஆராய்ச்சிகள் செய்ய விரும்பும் நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்ய உதவியாக இருக்கும் என நம்புகிறோம்.

செய்தி உதவி: தீ ஹிந்து

கருத்துகள் இல்லை: