அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, அக்டோபர் 04, 2008

அலமேலு, காரிமுத்து அவர்களுக்கு பேத்தி பிறந்துள்ளது.

நடுத்தெரு வேலிவீடு அலமேலு, காரிமுத்து மகனான செல்வர் தம்பதினியர்களுக்கு சனிக்கிழமை அன்று பெண் குழந்தை பிறந்தது.காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சியை தெரிவித்து கொள்கிறது.

செய்தியாளர்: ராஜராஜசோழன், சென்னை.

கருத்துகள் இல்லை: