அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, அக்டோபர் 05, 2008

காந்தி ஜெயந்தி அன்று காசாங்காடு கிராமம் பற்றி பேச்சு

காந்தி ஜெயந்தி அன்று காசாங்காடு கிராமம் பற்றி நினைவு கூறிய சக்திதரன்க்கு எமது நன்றி.

அதை பற்றிய கட்டுரை இங்கே .

கருத்துகள் இல்லை: