அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வெள்ளி, நவம்பர் 28, 2008

கிராம முன்னேற்றதுக்கு உதவி புரியும் சக்திதரனுக்கு எமது நன்றி


காசாங்காடு கிராமத்து மக்களின் முன்னேற்றதுக்கு வழி காட்டி கொடுக்கும் சக்திதரனுக்கு எமது நன்றி.

அவர் எழுதிய நம் கிராமத்திற்கு உதவும் வகையில் தொழில்கள் என்ற கட்டுரை இங்கே . குறுகிய முதலீட்டில் வருமானம் தேடும் தொழில் என்று அந்நிறுவனம் குறிபிட்டுள்ளது. ஆர்வம் உடையோர் அந்நிறுவனத்தை இங்கே அணுகவும்.

கருத்துகள் இல்லை: