அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, பிப்ரவரி 14, 2009

காசாங்காடு இணையத்தளம் 159 உலக நகரகங்களில் இருந்து பார்க்கப்பட்டுள்ளது

காசாங்காடு இணையத்தளம் 159 உலக நகரகங்களில் (31 நாடுகள்) இருந்து பார்க்கப்பட்டுள்ளது. அதை பற்றிய (Google Analytics) கோப்பு இங்கே.

கிராமத்திற்கு நல்லவை என்ன செய்ய வேண்டும்? என்று கடினமாக உழைக்கும் மக்களுக்கு, காசாங்காடு இணைய குழு நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கிறது.

கருத்துகள் இல்லை: