அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

புதன், மார்ச் 25, 2009

தமிழ்நாடு அரசு பாட புத்தகங்கள் - 1 முதல் 12 வரை

ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை இணையத்தில் அனைத்து பாட புத்தகங்களும் தமிழ்நாடு நாடு அரசு கல்வி துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதுமட்டுமன்றி ஆசிரியர் தொழிலில் டிப்ளோமா படிப்பிற்குரிய அனைத்து அரசு பதிப்புகளும் இதே இணையத்தில் உள்ளது.


கருத்துகள் இல்லை: