அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வெள்ளி, மார்ச் 20, 2009

அனைத்து பக்கங்களும் 2007-2008 வரவு செலவு கணக்குகள்

அரசாங்கத்தில் அனுப்பிய அனைத்து பக்கங்களும் உங்கள் பார்வைக்கு. இணையத்தில் அதன் கோப்புக்கான தொடர்பு சுட்டி இங்கே.

கடவுச்சொல்: kasangadu.com


கருத்துகள் இல்லை: