அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, மார்ச் 22, 2009

கிராம வாக்காளர் பட்டியல் - 2009

2009 ஆம் ஆண்டிற்கான வாக்காளர் பட்டியல்.

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2296 (ஆண் 1080, பெண் 1216)

தெற்குதெரு, கீழத்தெரு வாக்காளர் கோப்பு - 1211 (ஆண் 558, பெண் 653)
நடுத்தெரு, வடக்குதெரு, மேலதெரு வாக்காளர் கோப்பு - 1085 (ஆண் 522, பெண் 563)

கருத்துகள் இல்லை: