அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

செவ்வாய், மார்ச் 17, 2009

குடிநீர் கட்டண மோசடியா? ரூ. 72850 எங்கே?

தனி இணைப்பு குடிநீர் கட்டணம் ரூ. 360 (ஒரு வருடத்துக்கு)

மொத்தம் உள்ள இணைப்புகள் - 423
மொத்த கட்டணம்: 360 * 423 = 152280

கணக்கில் காண்பித்துள்ள தொகை ரூ. 79430.

மீதமுள்ள ரூ.72850 எங்கே?

கிராம தலைவர் இதற்கான பதிலை நேரடியாக அளிக்கலாம். kasangaducom@googlegroups.com என்ற மினஞ்சல் முகவரிக்கு விளக்கத்தை அனுப்பவும்.

நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை: