அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வியாழன், மார்ச் 12, 2009

இணையம் மூலம் பேருந்து பயண சீட்டு

இணையம் மூலம் பட்டுகொட்டையில் இருந்து சென்னை வரை செல்லவும் அல்லது சென்னையிலிருந்து பட்டுகோட்டை வரை செல்ல இணையத்தில் பேருந்து பயண சீட்டு வாங்கலாம்.

அதற்கான வசதியை ரெட்பஸ் நிறுவனம் இணையத்தில் செய்துள்ளது.


கருத்துகள் இல்லை: