அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

செவ்வாய், ஜூன் 09, 2009

பழனிவேலு-ஜெயம் அவர்களுக்கு பேத்தி பிறந்துள்ளது


நடுத்தெரு ஆட்டுக்காரன் வீடு,
பழனிவேலு-ஜெயம் மகனான ரெங்கபாஷ்யம் தம்பதினியர்களுக்கு செவ்வாய்கிழமை அன்று பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

காசாங்காடு இணைய குழு அக்குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சியை தெரிவித்து கொள்கிறது.

செய்தி உதவி: ரெங்கபாஷ்யம், காசாங்காடு

கருத்துகள் இல்லை: