அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வியாழன், ஆகஸ்ட் 27, 2009

மாதம் ரூ. 1500/- யில் 60 நாடுகளுக்கு அளவில்லாமல் தொலைபேசி மூலம் பேசலாம்

உலகத்தில் எப்பகுதியிலிரிந்தும் இந்தியாவிற்கு ஒரு மாதத்திற்கு அளவில்லாமல் பேச ரூ. 1500/- மட்டுமே. இதை அமெரிக்காவில் உள்ள "வோநேஜ்" என்ற நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து தொலைபேசி எண்களுக்கும், கை தொலைபேசி எண்களுக்கும் இதன் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மேலும் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் இதே சேவையில் இருந்தால் நீங்கள் இரண்டு மாதம் இலவசாமாக பேசலாம்.

இந்த சேவை மூலம் இந்தியா மட்டுமன்றி மேலும் 60 நாடுகளுக்கும் அளவில்லாமல் பேசலாம். அதில் சிங்கப்பூர், ஐரோப்பா நாடுகள், ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளும் அடங்கும்.

இது ஒலியை இணையம் மூலம் அனுப்பும் தொழில் நுட்பத்தால் ஆனது.

கிராம மக்கள் தங்கள் வசிக்கும் நாட்டின் சட்ட திட்டங்களை மதித்து இந்த சேவையை பயன்படுத்தவும்.

நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை: