அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 11, 2009

கிராமத்தில் கன மழை

கிராமத்தில் தற்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்து கொண்டு இருக்கின்றது.

நன்றி.

தகவல் உதவி: தவமணி, பட்டுகோட்டை.

கருத்துகள் இல்லை: