அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 09, 2009

பட்டுக்கோட்டை Times பத்திரிக்கையில் காசாங்காடு இணையத்தளம் பற்றி

பட்டுக்கோட்டை Times வார இதழ் பத்திரிக்கையில், 07.08.2009 அன்று வெளியான செய்தி பற்றிய தொகுப்பு கீழே.
நன்றி.
தகவல் உதவி: பட்டுக்கோட்டை Times, பட்டுக்கோட்டை .

கருத்துகள் இல்லை: