அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, செப்டம்பர் 05, 2009

253 உலக நகரங்களிலிரிந்து இணையதளத்திற்கு 25871 பக்கங்களை காண வருகை
ஒரு வருடத்திற்குள் 253 உலக நகரங்களிலிரிந்து இணையதளத்திற்கு 25871 பக்கங்களை காண வருகை புரிந்துள்ளனர்.
கிராமத்தின் நடவடிக்கைகளை காண வந்த அனைவருக்கும் இணையக்குழு நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறது.

இத்தகவலின் விரிவான கோப்பு இங்கே.


கருத்துகள் இல்லை: