அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வியாழன், செப்டம்பர் 17, 2009

இரண்டு நாட்காளாக இரவில் கடும் மழை

கிராமத்தில் இரண்டு நாட்காளாக இரவில் கன மழை.

செய்தி உதவி: தவமணி, பட்டுக்கோட்டை

கருத்துகள் இல்லை: