அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், செப்டம்பர் 21, 2009

தொலைபேசி வழி காசாங்காடு இணையதளத்திற்கு செய்திகள் தெரிவிக்க வசதி.

தொலைபேசி வழி காசாங்காடு இணையதளத்திற்கு செய்திகள் தெரிவிக்க வசதி. உலகெங்கிலும் இருந்து தெரிவிக்க தொலைபேசி எண்கள் விரைவில் அறிவிக்க படும். இந்தியாவிலிருந்து இணைய தளத்திற்கு செய்திகள் தர அழைக்க வேண்டிய,

தொலைபேசி எண்: 9962545926
வெளிநாட்டிலிரிந்து அழைக்க வேண்டிய எண்: +91-9962545926

இணைய வசதி இல்லாமல் செய்திகளை தெரிவிக்க இவை பயனுள்ள வகையில் அமையும் என நம்புகிறோம்.

நன்றி.

பயன்படுத்தும் முறை:
  1. தாங்கள் பெயர் பதிவு செய்ய விரும்பவில்லை எனில் நீங்கள் அளித்த ஒலி அஞ்சலில் தெரிவிக்கவும்.
  2. தங்கள் இந்த எண்ணை அழைத்த பின் ஒரு சிறு ஒலிக்கு பிறகு நீங்கள் தெரிவிக்க வேண்டிய செய்திகளை தெளிவாக பேசவும்.
  3. செய்திகளை பேசி முடித்த பிறகு தாங்கள் யார் என்பதை குறிப்பிடவும். இணையத்தளத்தில் தகவல் தந்தவரின் பெயர் வெளியிட வசதியாக இருக்கும்.

கருத்துகள் இல்லை: