அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, அக்டோபர் 11, 2009

கிராமத்தில் நடைபெற்ற கபாடி போட்டி முடிவுகள்


10-10-09  சனி அன்று இரவு நடைபெற்றது,
அதில் வெற்றி பெற்ற அணியினர் பின்வருமாறு.

உள்ளூர் புதுக்கோட்டை அணியினர் முதல்யிடத்தையும், 
காசாங்காடு-A அணியினர் இரண்டாம்யிடத்தையும்,
முள்ளூர் பட்டிக்காடு  அணியினர் மூன்றாம்யிடத்தையும்,
காசாங்காடு-B அணியினர் நான்காம்யிடத்தையும் தட்டிச்சென்றனர்.

செய்தி உதவி: முத்துக்குமார், காசாங்காடு 

கருத்துகள் இல்லை: