அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வியாழன், டிசம்பர் 31, 2009

இணையதளம் ஆங்கிலத்திலும், 52 உலக மொழிகளிலும்.


காசாங்காடு கிராம இணையத்தளம் ஆங்கிலத்திலும், மேலும் கூகிள் மொழிபெயர்ப்பு உதவியில் 52  மொழிகளில் உலகிற்கு அறிமுகபடுத்துகிறோம்.

http://wwwen.kasangadu.com

கிராமத்தை பற்றி மேலும், உலகம் முழுவதும் தெரிந்து கொள்ள மிகவும் உதவியாய் இருக்கும்.

மேலும் கிராமத்தை மேம்படுத்தவும், குறைகளை நிவர்த்தி செய்யவும், மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தவும் உதவும் என நம்புகிறோம்.

தங்களின் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

இவன்,
காசாங்காடு இணைய குழு

கருத்துகள் இல்லை: