அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, டிசம்பர் 12, 2009

கிராமத்தில் தொலைபேசி இணைப்பகம் வேலை செய்யவில்லை

கிராமத்தில் "பாரதி நிகர் சஞ்சார் லிமிடெட்"  த்தால் வழங்கப்படும் தொலைபேசி இணைப்புகள் வேலை செய்யவில்லை. நேற்று இரவு முதல் காசாங்காடு இணைப்பகதிலிருந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து இணைப்புகளும் வெளி தொடர்பு இல்லாமல் உள்ளது.

தகவல் உதவி:  இராமசந்திரன், காசாங்காடு

கருத்துகள் இல்லை: