அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வெள்ளி, டிசம்பர் 18, 2009

கிராமத்தின் நிகழ்வுகளை வைத்து ஒரு கதை

ஆசிரியர் இளா விற்கு எமது நன்றி.

வளர்ந்து வரும் நாகரிக உலகில், காசாங்காடு கிராமத்தை வைத்து, சொந்தங்களின் முக்கித்துவத்தை எடுத்துரைத்தர்க்கு இணைய குழுவின் வாழ்த்துக்கள்.

அக்கதையை படிக்க இங்கே சொடுக்கவும்.

நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை: