அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வியாழன், டிசம்பர் 24, 2009

கலக்குறாங்கப்பா காசாங்காடு மக்கள் !!!

"கலக்குறாங்கப்பா காசாங்காடு மக்கள் !!!"  அப்படின்னு நாங்க சொல்லல, உலகம் சொல்லுது.

காசாங்காடு கிராம இணையதளத்தை பற்றி உலகிற்கு தெரிய செய்த சீமாச்சுக்கு  இணைய குழுவின் நன்றிகள்.

காசாங்காடு கிராமம் கலக்கும் படியானா வெளியான செய்தி இங்கே.

http://seemachu.blogspot.com/2009/12/88.html

நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை: