அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வெள்ளி, டிசம்பர் 25, 2009

தமிழ் இணையத்தை பயன்படுத்த ஆங்கிலம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ???

சமீபத்தில் அரசாங்கத்தின் தமிழ் மின்னணு நிலபதிவேடு சேவைகளை காசாங்காடு கிராம மக்களுக்கு மக்களுக்கு தெரியபடுத்தலாம் என்று ஆய்வு செய்தோம்.

தமிழக அரசின் தமிழ் நிலபதிவேடு மின்னணு சேவையை பயன்படுத்துவதற்கு ஆங்கிலம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் போல் தெரிகிறது.

தமிழ் !!! தமிழ் !!! என்று கூவி குரலெழுப்பும் மக்கள் பிரதிநிகள் மற்றும் அரசாங்கம் மற்ற மொழிகளை தமிழில் கலக்க துணை புரிய அரசாங்கம் துணை போகலாமா அல்லது ஏன் இது போன்ற மொழி கலவைகளை தடுக்க முயற்சிக்கவில்லை?

அதன் இணைய தள முகவரி இதோ,

http://taluk.tn.nic.in/eservicesnew/land/checkGovtPrivate_ta.html?lan=ta

அதன் விளக்கம் கீழே.


நன்றி.

தகவல் உதவி: முனைவர். வீராசாமி, சென்னை

கருத்துகள் இல்லை: