அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, பிப்ரவரி 14, 2010

கிராம தொலைபேசி இணைப்பகத்தில் அகன்ற அலைவரிசை இணைய இணைப்பு

காசாங்காடு கிராமத்தில் BSNL நிறுவனத்தால் இயக்கப்படும் தொலைபேசி இணைப்பகத்தில் அகன்ற அலைவரிசை இணைய (Broadband Internet) இணைப்பு மக்களுக்கு கொடுக்க வசதி செய்யபட்டுள்ளது.

ஒரே நாளில் இச்சேவை கொடுக்கப்படுகிறது.

பொது மக்கள் இணைய இணைப்பை பெற்று பயன் பெறுமாறு கேட்டுகொள்கிறோம்.

தகவல்: பற்குணன், மன்னங்காடு

கருத்துகள் இல்லை: