அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, மார்ச் 07, 2010

கிராமத்தில் தென்னை மரங்கள் ஏலம்

கிராமத்தில் இன்று மாலை காசாங்காடு கிராம ஊராட்சிக்கு சொந்தமான தென்னை மரங்கள் ஏலம் விடப்படுகின்றது. கிராம மக்கள்  ஏலத்தில் பங்கு கொண்டு அதிக ஏல தொகைக்கு போகும்படி கேட்டு கொள்கிறோம்.

தகவல்: பழனிவேல், காசாங்காடு

கருத்துகள் இல்லை: