அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், மார்ச் 08, 2010

இந்தியாவின் எடுத்துக்காட்டாக காசாங்காடு கிராமம் !

சக்திதரன் என்பவர் காசாங்காடு கிராமத்தை பற்றி எழுதிய "

பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, நம் பாரத நாடு!" பற்றிய சுட்டிகள் இங்கே.


ஒருவரின் கனவிற்கு காசாங்காடு கிராமம் எடுத்துக்காட்டாக அமைவதில் பெருமை கொள்கிறோம்.

கருத்துகள் இல்லை: