அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

புதன், மே 19, 2010

கிராமத்தில் கோடை மழை

நேற்று இரவு முதல் கடும் மழை பெய்துகொண்டிருகின்றது. வெகு நாட்களாக இருந்த வெப்பத்தை தணிக்க இது பேரு வகையில் உதவும்.

கருத்துகள் இல்லை: