அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, ஜூலை 10, 2010

அருள்மிகு முனீஸ்வரர் கண்திறப்பு - நிழற்படங்கள் - செய்திகள்


(மேலும் தெளிவாக தெரிய ஒவ்வொரு நிழற்படத்தின் மீது சொடுக்கவும்)

முனீஸ்வரர் - மேலோட்ட பார்வை 

பொது மக்களின் பார்வைக்கு கண் திறக்கும் முன், தன் முகத்தை தானே பார்த்து கொள்ளும் முனீஸ்வரர் சுவாமி.

தினசரி நாழிதள்களில் வந்த செய்திகள்:
நன்றி.

தகவல் & நிழற்பட உதவி: திரு. சுகுமாரன் அருணாசலம், துபாய்
கிராம குழும விவாத சுட்டி: http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/1777d29caf7b37ab

கருத்துகள் இல்லை: