அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, ஜூலை 17, 2010

வருமுன் காப்பீட்டு திட்டம்இன்று கிராமத்தில் அரசாங்கத்தால் வருமுன் காப்பீட்டு திட்ட மருத்துவ முகாம் காலை 09:00 முதல் நடைபெறுகின்றது.  கிராம மக்கள் அனைவரும் பங்கு கொண்டு பயன் பெறுமாறு கேட்டு கொள்கிறோம்.

தகவல் உதவி: திரு. குலோத்துங்கன், பட்டுக்கோட்டை

கிராம குழும விவாத சுட்டி: http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/6236168b4a845e67

கருத்துகள் இல்லை: