அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், செப்டம்பர் 13, 2010

இணைய தளத்தை 412 உலக நகரங்களிலிரிந்து 61929 பக்கங்களை காண வருகை

செப்டம்பர் 3, 2009 முதல் செப்டம்பர் 2, 2010 வரை இணையதள பார்வையாளர்களின் புள்ளிவிபரங்கள். இணைய தளத்தை 412 உலக நகரங்களிலிரிந்து (54 நாடுகள்) 61929 பக்கங்களை 21604 பார்வையாளர்கள் காண வருகை புரிந்துள்ளனர்.
மேலும் சில பார்வையாளர்கள் (4944) இணையத்தில் 747 சொற்கள் மற்றும் வாக்கியங்களை தேடி நம் இணைய தளத்திற்கு வந்தார்கள் என்பதன் பட்டியல்.

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0At79pv5cgYSidGUtVExEamN6WW9tUG01UkNiTUpRUXc&hl=en#gid=1

இணைய சுட்டி: http://statistics.kasangadu.com/2010-am-antu/inaiyatala-pulliviparankal

மேலும் புள்ளிவிபரங்கள் வேண்டுமெனின் அதன் விரிவான விளக்கங்களை கொண்டு பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

குழும விவாத சுட்டி: http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/9c36566254d48891


கருத்துகள் இல்லை: