அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், அக்டோபர் 25, 2010

பட்டதாரிகள்/ஆசிரியர்கள் வாக்காளர் பதிவு கடைசி நாள், 1 நவம்பர் 2010

தமிழ்நாட்டு சட்ட மேல் சபை வாக்காளர் பட்டியலை மாநில தேர்தல் மையம் தயாரித்து  வருகின்றது. தங்களின் பதிவை பட்டுக்கோட்டை வட்ட அலுவலகத்திடம் சமர்பிக்கவும். வெளி ஊர்களில் இருந்தால் அங்கு உள்ள வட்ட அலுவலகத்திடம் சமர்பியுங்கள்.

பதிவு செய்ய கடைசி நாள்:  விக்ருதி, ஐப்பசி 15  [ 1 நவம்பர் 2010 ]

பட்டதாரிகளுக்கு: படிவம் 18 தமிழில் / ஆங்கிலத்தில்
ஆசிரியர்களுக்கு: படிவம் 19 தமிழில் / ஆங்கிலத்தில்

தேவையான ஆவணங்கள்: வசிக்கும் இடம் பற்றிய சான்று, பட்டம்/பட்டயம், வாக்காளர் படிவம்

ஒப்புகை: சமர்பித்த பிறகு அலுவலர் பெற்று கொண்டதன் ஒப்புகையை (படிவத்தின் கீழே இருக்கும்) பெற்று கொள்ளுங்கள்.

தகவல் உதவி: திரு. செந்தில் ஆறுமுகம், சென்னை
கிராம குழும விவாத சுட்டி: http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/7b08bb2d23a2a584

கருத்துகள் இல்லை: