அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வியாழன், நவம்பர் 25, 2010

கிராமத்தில் பெய்த மழையின் நிழற்படங்கள்

கிராமத்தில் இன்று கன மழை. கிராமத்தின் அழகான தோற்றங்களின்   நிழற்படங்கள்.தகவலுக்கு நன்றி.

தகவல் உதவி: திரு. சிலம்பரசன், காசாங்காடு
கிராம விவாத சுட்டி: http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/cfc6d7eaa7226b4e

கருத்துகள் இல்லை: