அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வியாழன், பிப்ரவரி 03, 2011

சூரியகதிர் பத்திரிக்கையில் - காசாங்காடு கிராமத்தை பற்றிய கட்டுரை


சென்னையை சேர்ந்த சூரியகதிர் பத்திரிக்கை காசாங்காடு கிராம பற்றி இரு பக்கங்களுக்கு சிறிய கட்டுரை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் எழுதப்பட்டுள்ள அனைத்து தகவல்களும் காசாங்காடு கிராம இணையதளத்திளிரிந்து செகரிக்கபட்டவை.

கட்டுரையின் தலைப்பு: "Role Model" கிராமம்

சம்பந்தமாக படிக்க: http://article.kasangadu.com/curiyakatir-pattirikkai

இணைய குழு கிராமத்திற்கு இலவச இதழ்களை அனுப்ப ஏற்பாடு செய்துள்ளது. விருப்பமுள்ளோர் இணைய படிவத்தை பூர்த்தி செய்து சமர்பிக்கவும்.

இலவச இதழ் படிவம்: https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dGx4U1NyLWhJa1ItWG5yc09vbnhVUFE6MQ#gid=0

தகவல் உதவி: திரு. கவிமணி, சூரியகதிர் நிருபர், சென்னை


கிராம குழும விவாத சுட்டி: http://groups.google.com/group/kasangaducom/browse_thread/thread/fc499f4fcf2afdec

கருத்துகள் இல்லை: