அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

செவ்வாய், மார்ச் 29, 2011

கிராமிய வேலை வாய்ப்பு திட்டம் - 10.1 இலட்சம் (2010-2011)


கிராமிய வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் 2010-2011  வருடத்திற்கு 10.1  இலட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இவை கீழ்க்கண்ட வேலைகளுக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  1. அனைத்து ஏரி பாசன வாய்க்கால்களை தூர் வாருவதற்கும், துப்புரவு பணிக்காகவும் - 3.4 இலட்சம் (2913012010/IC/59892)
  2. மஞ்சுகுப்பன் ஏரி, குண்டுக்கட்டை ஏரி தூர் வாருவதற்கும், துப்புரவு பணிக்காகவும் - 3.7 இலட்சம் (2913012010/WH/83398)
  3. மஞ்சுகுப்பன் ஏரி கரையோர சாலை பணிக்காக - 3 இலட்சம் (2913012010/RC/33710)
சான்றாதரவு:

கருத்துகள் இல்லை: