அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வெள்ளி, ஜூலை 08, 2011

மேலத்தெரு பள்ளிகொடுத்தான் வீடு சின்னையன் வளர்மதி அவர்களுக்கு பேத்தி பிறந்துள்ளது
பிறந்தவர் பெயர் (வைக்கபட்டிருந்தால்): திக்ஷித்தா
வீட்டின் பெயர்: பள்ளிகொடுத்தான் வீடு
பெற்றோர்களின் பெயர்: திரு. முருகபிரகாஷ் & திருமதி. கவிதா
பிறந்த நாள்(தோராயமாக): மே 28 2011
பிறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: ஐக்கிய இராட்சியம்


தாயும் குழந்தையும் நலம்.
குடும்பத்தினருக்கு இணையகுழுவின் பாராட்டுக்கள்.கருத்துகள் இல்லை: