அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

புதன், ஆகஸ்ட் 10, 2011

அய்யனார் கோவில் விரிவுபடுத்தும் பணி ஆரம்பமாகிறதுகாசாங்காடு, ரெகுநாதபுரம் மற்றும் மன்னன்காட்டிர்க்கு பொதுவான அய்யனார் கோவில் விரிவுபடுத்தும் பணி விரைவில் ஆரம்பமாகிறது. இது சமபந்தமாக கிராமத்தில் நிதி வசூல் ஆரம்பமாகியுள்ளது.


இது சம்பந்தமாக மேலும் தகவல்கள் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.


கருத்துகள் இல்லை: