அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், ஆகஸ்ட் 15, 2011

சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் !


கிராம மக்களுக்கு இணைய குழுவின் இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் !

கருத்துகள் இல்லை: