அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், ஆகஸ்ட் 22, 2011

நடுத்தெரு குப்பாயிவீடு ராமசந்திரன் பொன்னமாள் அவர்களுக்கு பேத்தி பிறந்துள்ளது


பிறப்பின் பால்: பெண்
வீட்டின் பெயர்: குப்பாயிவீடு
பெற்றோர்களின் பெயர்: நக்கீரன் அனிதா
பிறந்த நாள்(தோராயமாக): 21-8-2011
பிறந்த இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்: பட்டுக்கோட்டை
தாயும் சேயும் நலம்.

குடும்பத்தினருக்கு இணைய குழுவின் வாழ்த்துக்கள்.

கருத்துகள் இல்லை: