அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வெள்ளி, டிசம்பர் 30, 2011

ஆங்கில புத்தாண்டு (1/1/2012) முதல் - சிகரெட், பீடி, பான்பராக் விற்க தடை
ஆங்கில புத்தாண்டு முதல் (1/1/2012) காசாங்காடு கிராம கடைகளில் சிகரெட், பீடி, பான்பராக் விற்க தடை.

தகவல் மூலம்: காசாங்காடு ஊராட்சி

புகை பழக்கத்தை விடுவிக்க வழிகள்: (இணைய சுட்டிகள்)