அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், ஜனவரி 09, 2012

சொந்தங்களுக்கு காணொளி மூலம் பொங்கல் வாழ்த்து சொல்ல அறிய வாய்ப்பு.


சொந்தங்களுக்கு காணொளி மூலம் பொங்கல் வாழ்த்து சொல்ல அறிய வாய்ப்பு.

தாங்கள் காணொளியை (30-60 வினாடிக்குள்) பதிவு செய்து  kasangaduooratchi@yahoo.in  என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்.

அனுப்பப்படும் காணொளி காணும் பொங்கல் அன்று திரையிடப்படும்.

அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள்: 14 சனவரி 2012 (இந்திய நேரப்படி)