அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

திங்கள், மார்ச் 19, 2012

கிராமத்தில் வீட்டு வரி வசூல்


கிராமத்தில் வீட்டு வரி வசூல் நடைபெறுகின்றது.
அதோடு தண்ணீர் வரியும் வசூல் செய்யபடுகின்றது. வருடத்திற்கு வீட்டு தண்ணீர் சேவைக்கு 360 ருபாய் வசூல் செய்யபடுகின்றது.

கருத்துகள் இல்லை: