அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

செவ்வாய், ஜனவரி 01, 2013

மார்கழி மாத வாசல் கோலம்

Android செயலியின் மூலம் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது. 

செயலியின் தொடர்பு சுட்டி: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kasangadu.mobileappsமார்கழி மாத வாசல் கோலம்.

நிழற்படத்தை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றிகள்.

கருத்துகள் இல்லை: