அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, ஜனவரி 12, 2013

காணும் பொங்கல் விளையாட்டு நிகழ்சிகள் - முத்தமிழ் மன்றம்


காணும் பொங்கல் விளையாட்டு நிகழ்சிகள் - முத்தமிழ் மன்றம்நிகழ்ச்சியின் நிழற்படங்கள், நிகழ்படங்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

கருத்துகள் இல்லை: