அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, ஜனவரி 13, 2013

போகி பண்டிகை வாழ்த்துக்கள்


கிராம மக்களுக்கு இணைய குழுவின் போகி பண்டிகை வாழ்த்துக்கள் !

காசாங்காடு போகி பண்டிகை பற்றி: http://history.kasangadu.com/pantikaikal/poki
வரிசை பொருட்கள்: http://history.kasangadu.com/pantikaikal/poki/varicai-porutkal

விடுபட்ட தகவல்கள், பிழைகள் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

போகி பண்டிகை அன்று அசைவம் சமைப்பது கிராமத்தில் வழக்கமாகி வருகின்றது.

பூவின் இன்றைய விலை: 50 பூ / 25 ருபாய்
கிராமத்தில் ஆட்டுகறியின் இன்றைய விலை:  ஒரு கிலோ 400 ரூபாய்.
முழு நாட்டு கோழியின் விலை: 200 ரூபாய்

நிகழ்படங்கள், நிழற்படங்கள் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

கருத்துகள் இல்லை: