அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, ஜனவரி 27, 2013

காசாங்காடு கிராம நிர்வாகம் - காணும் பொங்கல் விளையாட்டு போட்டிகள்


கிராமத்தில் கிராம பஞ்சாயத்து நடாத்தும் காணும் பொங்கல் விளையாட்டு போட்டிகள் நேற்றிளிரிந்து நடைபெறுகின்றது.
இது சம்பந்தமான நிழற்படங்கள் / நிகழ்படங்கள் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

கருத்துகள் இல்லை: