அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

ஞாயிறு, ஜனவரி 27, 2013

முத்தமிழ் மன்றம் - பொங்கல் விளையாட்டு விழா வரவு செலவு கணக்குகள்


முத்தமிழ் மன்றம் பகிர்ந்து கொண்ட காணும் பொங்கல் விளையாட்டு விழா வரவு செலவு கணக்கு விபரங்கள். கிராமத்தினரின் பங்கும் கிடைத்த பணத்தையும் பொறுப்புடன் செலவு செய்த விதமும் உலகிற்கு பகிர்ந்து கொள்ளும் நோக்கில், மற்றும் மன்றத்தின் நேர்மையும் விளக்கும் விதத்தில் இந்த தவகல் அமையும்.

தகவல் தவறாக இருப்பினும் இணைய குழுவிடம் / மன்றத்திடம் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

பகிர்ந்து கொண்ட உள்ளங்களுக்கு எமது நன்றிகள்.

குறிப்பு:  காசாங்காடு கிராம நிர்வாகம் போல் கணக்கு கேட்க்கும் யோக்கிதையை பற்றி (இந்திய அரசாங்கம் நிர்ணயித்த யோக்கிதையுடன், அரசாங்கம் வழங்கிய சலுகைகள், வரவு செலவுகள்  கேட்கப்பட்ட தகவல்களுக்கு) இந்த மன்றம் வெளியிடவில்லை.


தகவல் உதவி: முத்தமிழ் மன்றம், காசாங்காடு


கருத்துகள் இல்லை: