அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வியாழன், மார்ச் 28, 2013

67.98 இலட்சம் ருபாய் (2007-2013) - மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாத சட்டம்
காசாங்காடு கிராமத்திற்கு மட்டும் இதுவரை 68 இலட்சம் ருபாய் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாத சட்டம் மூலம் செலவிடப்பட்டுள்ளது.

4000 செலவிட்ட கிராம பிரதிநிதிகளுக்கு கல்வெட்டு வேண்டுமெனின், 67.98 இலட்சம் கொடுத்த இந்திய குடிமகன்களுக்கு (வரி பணம் மூலம்) எங்கே கல்வெட்டு?

தேவையான முறையில் கிராம நிர்வாகம் இவை திட்டமிட்டு செலவு செய்யப்பட்டதா என்பதை குடிமகன்கள் தான் பதில் கூற வேண்டும்.

விபரங்கள் பின்வருமாறு:

2007-2008
2913012010/RC/23036   காசாங்காடு சாலைகள் முன்னேற்றம் - 3 இலட்சம்

2008-2009
2913012010/IC/16240     காசாங்காடு மஞ்சு குப்பம் ஏரி தூர்வை தோண்டுதல் -  3 இலட்சம்

2009-2010
2913012010/WH/67178     காசாங்காடு பிள்ளையார் குளம் தூர் தோண்டுதல் - 4 இலட்சம்

2010-2011
2913012010/IC/59892     காசாங்காடு அனைத்து ஏரி பாசன வாய்கால் & கலை வாய்க்கால் - 3.4 இலட்சம்
2913012010/RC/33710    காசாங்காடு மஞ்சுகுப்பம் ஏரி கரை  -  3 இலட்சம்
2913012010/WH/83398   காசாங்காடு குண்டுக்கட்டை ஏரி மஞ்சுகுப்பம் ஏரி -  3.7 இலட்சம்

2011-2012
2913012010/IC/2904036820     காசாங்காடு பாசான வாய்கால், இலை வாய்கால், வடிகால் வாய்கால்   - 3.65  இலட்சம்
2913012010/WH/2904046807    மஞ்சள் - கிணறு - ஏரி - 4.6 இலட்சம்
2913012010/WH/2904046813    இடம்கொண்டான் ஏரி - தூர்வை தோண்டுதல் - 3.68 இலட்சம்
2913012010/RC/2904039338     காசாங்காடு பஞ்சாயத்து சாலை - யூனியன் சாலை -  4.7 இலட்சம்
2913012010/RC/2904041853     காசாங்காடு மாவட்ட நெடுஞ்சாலைகள் - இரு பக்கம் - வடிகால் சரிசெய்தால், மற்றும் குண்டுக்கட்டை ஏரி வடிகால்  - 3.6 இலட்சம்

2012-2013
2913012010/RC/2904055120     காசாங்காடு - தம்பிகோட்டை  வடகாடு வாய்கால் - வடகரை மற்றும் தென்கரை புதிய சாலை அமைத்ததை - 4 இலட்சம்
2913012010/WH/2904065516    காசாங்காடு - மஞ்சுகுப்பம் ஏரி வடக்கு  தூர் தோண்டுதல் - 4.5 இலட்சம்
2913012010/WH/2904066675   காசாங்காடு - தூர் தூண்டுதல் - ஏரி நீர் வரத்து வாய்கால் - பாசான வாய்க்கால் - PWD  வாய்கால்  - 5 இலட்சம்
2913012010/WH/2904066961    காசாங்காடு - குண்டுக்கட்டை ஏரி - மேற்கு பகுதி - தூர் தோண்டுதல் - 4.5 இலட்சம்
2913012010/WH/2904076245    காசாங்காடு - வடகாடு வாய்கால் தூர் தோண்டுதல் -  4.67 இலட்சம்
2913012010/WH/2904094491     காசாங்காடு - குண்டுக்கட்டை ஏரி ஆழம் செய்தல் மற்றும் தெற்கு  கரைகளை உறுதி படுத்துதல்  -  4.98 இலட்சம்

தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்ட  மத்திய ஊரக துறைக்கு எமது நன்றி.
பிழைகள் / திருத்தங்கள் மேலும் தகவல்கள் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.


கருத்துகள் இல்லை: