அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

சனி, ஜனவரி 25, 2014

பொங்கல் விளையாட்டு போட்டி நிகழ்ச்சிகள் !


கிராமத்தில் காணும் பொங்கல் விளையாட்டு போட்டி நிகழ்ச்சிகள்:

சனவரி 15, 16 தேதிகளில் முத்தமிழ் மன்றம் நடத்தினார்கள். சனவரி 18, 19 தேதிகளில் கோவிலடி நண்பர்கள் நடத்தினார்கள்.
சனவரி 25, 26 தேதிகளில் கிராம நிர்வாகம் நடத்துகின்றது.

நிகழ்படங்கள், நிழற்படங்கள் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.


கருத்துகள் இல்லை: