அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

வெள்ளி, மே 01, 2009

கழனிக்கவி மலர் - பட்டுக்கோட்டையார் கலை இலக்கிய விழா, சிங்கப்பூர்

கழனிக்கவி மலர் - பட்டுக்கோட்டையார் கலை இலக்கிய விழா, சிங்கப்பூர்.
மே 1, 2009 சிங்கப்பூரில் நடப்பதை முன்னிட்டு இலவச வெளியீடாக, சமுதாயம் வெளியிட்டுள்ள மலர்.

இதுவே அந்த மலரின் தொடர்பு சுட்டி.

முயற்சி செய்து இந்த மலரை வெளியிட்டுள்ள அனைவருக்கும் காசாங்காடு இணையக்குழுவின் மனமார்ந்த நன்றிகள்.

நன்றி.

செய்தி மூலம்: காசிநாதன், சிங்கப்பூர்

கருத்துகள் இல்லை: