அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.

தினசரி நாளிதள்களிரிந்து செய்திகள் இங்கே (தமிழில்)

புதன், டிசம்பர் 26, 2012

ஆதர் - தேசிய அடையாள அட்டைக்கான - உடலியலளவு தகவல்கள் பதிவு
தனி நபர் தேசிய அடையாள எண் (ஆதர் - தேசிய அடையாள அட்டை) பதிவு மற்றும் உடலியலளவு (biometrics) தகவல்களை இன்று செகரிக்கபடுகின்றது. எதிர்வரும் காலங்களில் அரசு பரிவர்த்தனைகள் அனைத்தும் இந்த எண் கொண்டு வழங்கப்படும்.

சேகரிக்கப்படும் உடலியலளவு தகவல்கள்:
முக அளவுகள்
கண்ணின் கருவிழி அளவுகள்
கைரேகை

இதனோடு தங்களின் நிழற்படமும் (இலக்கமுறை நிழற்படமாக) சேகரிக்கப்படும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு அரசாங்க இணைய தளத்தை அணுகவும்: http://uidai.gov.in/

கிராம மக்கள் தவறாது பங்கு கொண்டு தாங்கள் தேசிய அடையாள அட்டைக்கான தகவல்களை பதிந்து கொள்ளுங்கள்.

கருத்துகள் இல்லை: